Siirry sisältöön

Palvelut

Hoitajien vuokraus

Kauttamme on mahdollista vuokrata hoitajia sekä aamu-, ilta- että yövuoroon. Pääsääntöisesti hoitajilla on suoritettuna joko LOVE-lääkelupa tai SKHOLEN-lääkelupa.

Hoiva-avustajat työskentelevät avustavissa tehtävissä. Heidän työpaikkansa voivat olla esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa eli asumispalveluyksiköissä tai kotihoidossa. Työtehtävät liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen. Hoiva-avustajan tehtävissä ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta. He eivät voi osallistua lääkehoitoon eivätkä saa olla yksin työvuorossa.

Sairaanhoitoon ja huolenpitoon suuntautunut lähihoitaja avustaa ja hoitaa potilaita esimerkiksi sairaaloiden ja terveyskeskusten eri osastoilla, vanhainkodeissa, kotisairaanhoidossa ja hoitolaitoksissa. Työhön kuuluu mm. hoitotoimenpiteisiin osallistumista sekä potilaan auttamista ruokailussa, peseytymisessä ja pukeutumisessa. Ihmisläheinen työ edellyttää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä joustavuutta.

Sairaanhoitajan monipuolisiin tehtäviin kuuluu hoitotyötä, lääkehoitoa, tutkimuksien tekemistä sekä neuvontaa, ohjausta ja tukemista. Sairaanhoitajia työskentelee mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja kuntoutuslaitoksissa. Ammatissa tarvitaan hyviä tietoja ja käytännöllisiä taitoja, vuorovaikutustaitoja, stressinsietokykyä sekä erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta.